Wie ben ik?

Heleen van den Engel, psycholoog en managementconsultant. Ik heb een ruime ervaring  met cultuur en gedrag  in onderwijsinstellingen en gemeentelijke organisaties. Daarbij combineer ik de harde economische kaders  met de zachte kant van de menselijke maat. Ik voer een eigen psychologische adviespraktijk.
Ik ben beschouwend en creatief en wil  mensen inspireren door op zoek te gaan naar hun persoonlijke kompas. Dit kompas wordt manifest wanneer een situatie vraagt om een besluit waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Dit geldt zowel voor persoonlijke dilemma’s, bijvoorbeeld een loopbaanblokkade, als voor dilemma’s op organisatieniveau. In beide gevallen gaat het om de vraag wat of wie wil ik zijn en waarom.

Heleen van den Engel

 

heleen

Wat doe ik?

Ik help keuzeblokkades te doorbreken door te spiegelen op karakter, aspiraties, waarden, persoonlijke, professionele en sociale verantwoordelijkheid. De psychologie biedt daartoe veel ingangen, maar ook de filosofie en spiritualiteit in de zin van levenskunst.
Ik benader een vraag vanuit het perspectief en de beleving van de vraagsteller. Antwoorden ontwikkelen zich in het gesprek en zijn nooit standaard. Daarbij heb ik oog voor het ongezegde en weet  minder concreet zichtbare zaken scherp te verwoorden.  Voor verder onderzoek van de vraag maak ik gebruik van praktische hulpmiddelen zoal psychologische tests, zelf assessments, visualisaties, schrijf- en oefenopdrachten.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.