Dilemma counseling

‘Je moet eerst stoppen om van richting te veranderen’. - Erich Fromm

Dilemma’s zijn situaties die om een keuze vragen, maar die tegelijkertijd elke keuze lijken te blokkeren. De effecten van welke keuze dan ook zijn dusdanig onaangenaam dat de keuze wordt uitgesteld.  Het gevolg is een gevoel van onmacht en weglekkende energie. Zo blijf je in de baan die je doodmoe doet thuiskomen, omdat de onzekerheid  na ontslag nog erger lijkt. Of je blijft zonder passie investeren in een doel omdat loslaten een persoonlijk, of feitelijk, faillissement dreigt te worden. Ook organisaties hebben hun dilemma’s zoals de vraag naar de omvang van de zorg voor zwakkere werknemers. Of de dilemma’s die voortkomen uit de eis van zorgvuldigheid en de prestatiedruk.

Doel?
In deze individuele counseling verkennen we dieper liggende waarden die richting kunnen geven bij een belangrijke keuze.  Inzichten uit de psychologie, filosofie helpen je anders te kijken naar het dilemma waardoor ruimte ontstaat om je eigen richting te bepalen. 

Geen specifieke doelgroep.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.