Het spiritueel IQ van mijn organisatie

‘Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn’.
- George Elliot

Het spiritueel IQ van de organisatie is een vorm van intelligentie die te maken heeft met zingeving. Het is een soort  innerlijke wijsheid die leiders in staat stellen verantwoorde keuzes te maken. De centrale vraag is steeds: draagt het bij aan het bereiken van je doel?  Niet het economisch maar maatschappelijk doel, de droom die aan de basis ligt van de organisatie. Verreweg de belangrijkste oorzaak van faillissementen is gebrek aan visie.  Het spiritueel IQ is in feite een competentie om te komen tot meer kwaliteit en duurzaamheid.

Doel?
Deze workshop verkent met de deelnemers het spiritueel IQ van hun organisatie met het oog op duurzame vitaliteit in tijde van crisis en recessie.

Doelgroep:
leidinggevenden, staf, teams

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.