Individuele loopbaan- en lifecoaching

‘Als ik niet zo diep door de knieën ga, kan ik niet hoogspringen’.

Loopbaan en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belangrijke life events hebben gevolgen voor de (beleving van de) loopbaan, en andersom.  Zo kunnen loopbaan en leven elkaar ook ontregelen. Dat zijn de momenten dat we opnieuw de balans opmaken, welke weg past bij mij en mijn situatie? Of, past die situatie nog wel bij mij?

Doel?
De coaching start met een zelfassessment gericht op interesses, aspiraties,  sterk gedrag en stressgedrag. Doel is dat je een loopbaan pad in beeld krijgt dat je zin en energie geeft. Daarnaast verkennen we de praktische mogelijkheden om de daad bij de geachte te voegen.

Geen specifieke doelgroep.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.