Mijn perspectief

Mijn benadering van levens- of loopbaanvragen is te vergelijken met opwrijven van een beslagen spiegel. Alles is er al maar het zicht erop is vertroebeld. De scherpte van het beeld wordt bepaald door de lens die je gebruikt. De betekenis van wat je ziet hangt af van het perspectief dat je hanteert. Hierin kunnen we onze eigen keuzes maken ongeacht de feiten en omstandigheden.  Levenskwaliteit is vooral een kwestie van het kiezen van een perspectief dat ruimte geeft. En ruimte betekent de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontdekking.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.