Principes hebben een prijs

‘Ik verwerp wat u zegt maar ik zal tot de dood uw recht verdedigen om het te zeggen’.
- Voltaire

Principes lijken aan herwaardering toe nu na de ervaringen met falend toezicht en slecht voorbeeldgedrag aan de top. De vraag is hoe dit zover heeft kunnen komen. Gaat het om zonnekoning gedrag van die enkele bestuurders of om het passieve gedrag van de volgers?

De veel gehoorde reactie van werknemers is dat principieel handelen niet loont. Sterker nog, het leidt tot uitstoting uit de groep. Is het dan de macht die de spelregels bepaalt, en zijn werknemers pionnen in dit spel zonder recht op een eigen moreel standpunt? Hoe keren we ‘morele onverschilligheid’ (Zizek) om tot een ‘machtsvrije dialoog (Habermas)?

Doel?
Deze workshop gaat in op de principes van moreel gezag en morele verantwoordelijkheid als basis voor herijking van gedragscodes

Doelgroep:
besturen, leidinggevenden, OR, staf, teams                    

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.