Trainingen en inspiratieworkshops

Trainingen en workshops zijn  voor mij een reis met een duidelijke bestemming maar  zonder vaste route. Het belangrijkste is dat de bagage groter is geworden maar lichter voelt. Ze gaan over keuzes maken, knopen doorhakken, koers verzetten, samengevat onder de naam ‘perspectief counseling’. De kern is dat blikverruiming leidt tot meer keuzevrijheid en daardoor tot persoonlijke moed om dingen anders te doen.

Het programma maken we in onderling overleg. De aanpak is persoonlijk en concreet, het gaat om bewustwording én nieuw gedrag. De training bevat dan ook een grote variatie aan actieve, creatieve en reflectieve werkvormen. Een training omvat meerdere dagdelen, een workshop een enkel dagdeel.

De prijs van een workshop is € 1000, een training kost £ 600 per dagdeel. Prijzen zijn inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.