De waarde van oudere werknemers

‘Niets is voorgoed voorbij, alles gebeurt telkens opnieuw, alleen het lichaam groeit en veroudert’.
- Remco Campert

Is de oudere werknemer  ‘te duur’ in relatie tot z'n opbrengst voor het bedrijf, of juist een onderschatte waarde?  Uit onderzoek blijkt dat senioren opvallend minder vaak worden gestimuleerd om opleidingen en trainingen te volgen. Ook bij de verdeling van uitdagende klussen worden senioren vaker genegeerd. Daarbij spelen ongetoetste aannames een rol: een senior is minder flexibel, heeft verouderde kennis en zienswijzen en is minder enthousiast over vernieuwing en verandering. Het tegendeel blijkt echter waar, klanten oordelen positief over senioren. Zij blijken sterker te zijn dan hun jongere collega’s in het beoordelen, beinvloeden, kennis overbrengen, inleven en overwicht. Hoe creëert een organisatie zinvol werk en duurzame inzetbaarheid voor iedereen?

Doel?
Deze workshop gaat in op de problematiek en potentie van het vergrijzende werknemersbestand.

Doelgroep:
leidinggevenden, HR-professionals.

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.