Moreel leiderschap: inspireren en normeren

‘Er bestaat geen echte waarheid maar wel een waarheid die dieper en rijper wordt’.
Hegel

Leiders met moreel  gezag kunnen  kernwaarden van de organisatie en die van zichzelf verbinden in voorbeeldgedrag.  Zulke leiders stralen een natuurlijke integriteit uit, zij staan ergens voor.                De weg die leiders afleggen naar moreel leiderschap, is vergelijkbaar met die van de filosoof die naar waarheid en kennis zoekt.  Moreel leiderschap gaat om de wijze waarop leiders keuzes maken in morele kwesties. De filosofie biedt kaders daar waar de formele richtlijnen ontbreken. Het persoonlijk kompas geeft de richting aan. Leiders met moreel gezag durven een standpunt in te nemen omdat zij altijd innerlijk hun koers trouw blijven.

Doel?
Deze workshop gaat in op morele dilemma´s waarmee leiders te maken hebben. De workshop biedt  praktische, op de filosofie gebaseerde, richtlijnen voor een integere besluitvorming.

Doelgroep:
leidinggevenden

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.