Betekenisvol communiceren

‘Het woord der waarheid is eenvoudig’.
Seneca

Organisaties zijn levende samenwerkingsverbanden die hun bezieling halen uit de cultuur, de onderstroom. Deze laat zich niet vangen in papieren tijgers maar is zichtbaar in het gedrag van de leiders. Hoe communiceren zij, weten zij te inspireren, een verbinding te leggen met de medewerkers?  Of is de communicatie gestold tot een rituele dans, een verplicht nummer?

Doel van de training is ontdekken van de mogelijkheden van betekenisvol communiceren bij een blokkerende organisatiecultuur.

Doelgroep:  leidinggevenden, besturen, staf.

 

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.