Kiezen of delen

‘De werkelijkheid van een mens wordt niet gecreëerd door zogenaamde ‘oorzaken’ zoals erfelijkheid, opvoeding, sociale klasse of temperament maar door de keuze om te zijn’.
Sartre

Kiezen betekent het oude durven loslaten. Veel organisaties worstelen met dit vraagstuk. De comfortzone is veilig, het nieuwe ongewis. Het gevolg is vaak dat oud en nieuw zich mengen in een ongelukkig huwelijk zonder eensgezindheid over de gezamenlijke koers. Kiezen betekent dus ook ‘weten wat niet onderhandelbaar of te verdelen is, staan voor je keuze’.

Doel van de training is bewustmaking van de vraag ‘waar staan we voor en hoe gaan we ervoor’. De opbrengst is een aanpak die aansluit bij de persoonlijke kracht en die van de organisatie.

Doelgroep: besturen,  managementteams.

 

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.