Loopbaanatelier

‘Wat met moeite wordt gezocht, wordt met meer plezier ontdekt’.
Augustinus

Krimp en recessie leiden vaak tot ingrijpende verandering in de loopbaan. Het maakt verschil als je je zoektocht voortzet op basis van zelfkennis en zelfvertrouwen. Wat maakt jou interessant voor een organisatie en waar ligt mijn unieke match?  Een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek  helpt hierbij maar ook inzicht in je aspiraties, je droom. Wat zoek je in je werk en waarom?

Doel van het atelier is duidelijkheid over welke unieke kwaliteiten jij te bieden hebt en in welke omgeving dit het beste past.

Doelgroep:  werknemers die een loopbaanblokkade ervaren

Voorbeeld

Dilemma’s en keuzevraagstukken benader ik op basis van een perspectievenkwadrant. Dit kwadrant is gebaseerd op vier herkenbare denklijnen in de filosofie. Zo ontstaan vier invalshoeken bij de beoordeling van een dilemma.
1.    Professionaliteit: ik baseer mijn oordeel op kritische zelfreflectie
2.    Utiliteit: de gevolgen zijn doorslaggevend voor mijn oordeel
3.    Authenticiteit:  in mijn oordeelsvorming staat ‘trouw aan mijzelf’ centraal  
4.    Gemeenschappelijke betekenis: ik baseer mijn oordeel op interpretatie van de context
Het effect van wisseling van perspectieven is ruimte om te kiezen en een keuze die past.